Mateřská škola

 

Mateřská škola ve Slabcích je jednotřídní s celodenním provozem. Patří pod Základní školu ve Slabcích a zřizovatelem je Obecní úřad Slabce. MŠ se nachází v samostatné budově na okraji vesnice společně se školní jídelnou. Má 1 velkou třídu, umývárnu, šatnu, menší chodbu a 3 kabinety. Vedle MŠ je školní zahrada, která je dostatečně velká a dobře vybavená herními prvky - pískovištěm, domečkem se skluzy a průlezkou s houpačkami.

V současné době do MŠ dochází 22 dětí  a to jak ze Slabec, tak i  z okolních spádových vesnic - z Modřejovic, Svinařova, Novosedel, Hracholusek, Hřebečníků a Skryjí.

Nase MŠ si klade za hlavní cíl dobré vztahy mezi dětmi, vytváření a povzbuzování sociálních interakci dítěte, spolupodílení se a spolupráci. Učitelky - Blanka Štillerová a Jitka Vostrá, si vypracovaly svůj vzdělávací školní program, který nazvaly „ Spolu je nám dobře“.

Oblasti výchovy :

· Dítě a jeho tělo

· Dítě a společnost

· Dítě a ten druhý

· Dítě a svět

· Dítě a jeho psychika

 

Tyto oblasti jsou rozpracovány v tématickém plánu, který je zaměřen na jednotlivá roční období a hlavní svátky v roce. V každém měsíci si učitelky zvolily hlavní téma, které si dále rozpracovaly.

Např :  Říjen

1. týden: Co přinášíš podzime? - co se děje v přírodě, co dělají zvířata, ptáci

2. týden: Ovoce a zelenina - co je zdravé, co jíme?

3. týden: Stromy, keře a jejich plody na podzim

4. týden: Malířův týden - práce s přírodninami, poznávání různých druhů výtvarných technik.

 

V průběhu celého roku učitelky dbají, aby poměr spontánních a řízených činností v denním programu byl vyvážený a snaží se neustále při plánování vycházet z potřeb a zájmů dětí.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode