Školní družina

 

Školní družina  ve Slabcích je umístěna v budově  ZŠ  a je její součástí.

Činnost družiny je nezastupitelná nejen pro dojíždějící žáky, ale i pro děti místní, jejichž rodiče dojíždějí do zaměstnání.

Činnost je rozdělena na ranní provoz od 06.45 - 07.30 hodin,  po vyučování od 11.15 - 15.30 hodin.

Na neinvestiční náklady škola vybírá na základě vyhlášky obce poplatek ve výši 115,-  Kč na jedno  dítě za měsíc.

Při všech činnostech vychovatelky Lenky Hůlové jsou děti vedeny k rozvíjení vlastních schopností a dovedností, kreativitě, přinášení podnětů pro činnost a přijímání vlastní odpovědnosti za zvolené činnosti.

Zájmové činnosti se prolínají celým školním vzdělávacím programem družiny – učím se hrou.

Základem činnosti je výchova ve volném čase dětí a jeho využití k žádoucím aktivitám.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode